Hvornår må man overtage afhente en kattekilling

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 15. november 2009

Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007, som er ændret ved lov nr. 499 og 500 af 12. juni 2009-11-26

“ Det fremgår af bekendtgørelsen, at den, der sælger eller på anden måde overdrager eller køber eller på anden måde erhverver kattekillinger, hvis levering af kattekillingerne sker, inden de er 12 uger gamle, straffes med bøde.

På samme måde straffes den, der fra udlandet indfører kattekillinger, der er under 12 uger gamle. Reglen finder dog ikke anvendelse, når der er tale om en samlet overdragelse, erhvervelse eller indførsel af moder dyr og killinger, eller når moderløse killinger indleveres til dyreinternater eller overdrages til en ammekat.”